Sosyal İnovasyon Bilgilenme Toplantıları çerçevesinde, İstasyon TEDU Projeler Koordinatörü Dr. Sinem Gülavşar Gökçe’yi Ağırladık.

Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, Sosyal İnovasyon Bilgilenme Toplantıları çerçevesinde yaptığı ikinci etkinlikte TED Üniversitesi İstasyon TEDU Projeler Koordinatörü Dr. Sinem Gülavşar Gökçe oldu. Sinem Hanım, 23 Kasım 15:30’da yapılan Zoom etkinliğimizde, Türkiye’de Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik konularında edindikleri çok değerli tecrübeleri, Merkezimiz Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştı.

Dr. Sinem Gökçe, Sosyal İnovasyon ile Sosyal Girişimciliğin iç içe geçmiş, birbirini besleyen bir yapıda olduğunu vurgulamıştır.

Etkinlik kapsamında Sosyal İnovasyonun Türkiye açısından çalışmaya çok açık bir konu olmasının ve kesişim alanlarının altı çizilmiştir. Sosyal inovasyona yönelik veri toplamanın, proje üretme ve sosyal faydayı ölçme konularındaki önemi değerlendirilmiştir.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Sosyal inovasyona yönelik katkılarından bahsedilmiştir.

Sosyal İnovasyon Merkezinin birçok farklı yapıyı ortak paydada toplayıp; bilgi üreten, yönlendiren, işbirlikleri üreten, deneyimsel öğrenme olanakları sağlayan, yaratıcı alanlar oluşturan, kapasite desteği ve güçlendirme destekleri olan önemli etkinlik formatları ile köprü görevi gören merkez olarak tanımlanmıştır.

Gökçe, Sosyal inovasyon merkezlerinin üniversite içinden ziyade, üniversite dışında, çok paydaşlı kurumlar olmasının daha faydalı olabileceğini vurgulamıştır.

İstasyon TEDÜ ile olan tecrübelerini bizimle paylaşan Dr. Sinem Gülavşar Gökçe’ye katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

03 Aralık 2021
294 kez görüntülendi